Osastot

Nuoriso-osasto

Yleistä

Nuoriso-osaston toiminnan tarkoituksena on kasvattaa turvallisuustietoisia nuoria ja turvata samalla palokunnan toiminnan jatkuvuus. Nuorilla on 16 vuotta täytettyään mahdollisuus osallistua myös hälytysosaston harjoituksiin. Iän karttuessa jäsen siirtyy 18 vuotta täytettyään joko hälytys- tai naisosastoon, mikäli hän täyttää osaston kelpoisuusvaatimukset. Halukkaat voivat toki jatkaa nuoriso-osaston kouluttajina siitä huolimatta.

Paimion VPK:n nuoriso-osasto on perustettu vuonna 1948. Nuoriso-osaston toimintaa johtaa nuoriso-osaston johtaja, apunaan muut kouluttajat. Vanhemmat nuoret voivat halutessaan toimia osastossa apukouluttajina. Osaston vahvuus on tällä hetkellä n. 15 nuorta, iältään 10 – 17 vuotta. Osastossamme on sekä tyttöjä että poikia.

Harjoitukset

Viikkoharjoituksissa opitaan paitsi palomiestaitoja myös monia yleishyödyllisiä kansalaistaitoja kuten ensiapua ja alkusammutusta. Harjoitukset kestävät n. 1½ tuntia/kerta aiheesta riippuen. Viikkoharjoitustemme pohjana toimii kausiohjelma, joka suunnitellaan puolivuosittain. Kausiohjelma pyritään suunnittelemaan mahdollisimman monipuoliseksi, ja nuorilla on myös mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön. Vanhemmille nuorille suunnataan vaativampia harjoituksia, jotka antavat valmiuksia toimia myöhemmin myös hälytysosastossa.

Viikkoharjoituksissa opetellaan myös tikkaille kiipeämistä työturvallisuus huomioiden. Myös ensiapu ja selvitykset kuuluvat perusharjoituksiin.

Leirit

Kesäisin osallistumme vuosittain Turun toiminta-alueella järjestettävälle viikonlopun mittaiselle alueleirille, jossa ohjelma koostuu pienimuotoisesta koulutuksesta ja kilpailutoiminnasta. Kesän kohokohta pelastusliiton järjestämä 6 päivän mittainen ns. lääninleiri, johon osallistuu palokuntalaisia koko Länsi-Suomen läänin alueelta. Tällä leirillä nuoret suorittavat palokunta-aiheisia kursseja vapaa-aikaa ja kilpailutoimintaa unohtamatta. Joka neljäs (4.) vuosi järjestetään lääninleirin tilalla valtakunnallinen palokuntanuorten leiri, jossa osallistujat ovat siis koko maan alueelta, unohtamatta kansainvälisiä vieraita. Syksyisin nuoriso-osastomme järjestää vuorovuosin vielä syysleirin yhdessä Sauvon ja Piikkiön VPK:n nuoriso-osastojen kanssa. Osaston vastuuhenkilöt toimivat myös leireillä koulutus-, turva ja muonitustehtävissä.

Kilpailutoiminta

Nuoriso-osastojen kalustokilpailuissa nuoret pääsevät soveltamaan ja testaamaan viikkoharjoituksissa opittuja tietoja ja taitoja, hakemaan suoritusvarmuutta ja kokemaan onnistumisen iloa.

Pyrimme osallistumaan vuoden aikana mahdollisimman moneen Turun toiminta-alueella järjestettävään nuorten kilpailuun. Nuoret itse ovat innokkaasti myös suunnittelemassa ja järjestelemässä vuosittaista ANTIN-malja kilpailua, jonka nuoriso-osastomme järjestää alueen muille nuoriso-osastoille. Palokuntakilpailujen lisäksi osallistumme vuosittain myös alueen sählyturnaukseen.

Muu toiminta

Yhdessä palokuntamme muiden osastojen kanssa nuoriso-osasto on mukana järjestämässä erilaisia esittely- ja valistustilaisuuksia kuntalaisille, esim. Päivä Paloasemalla -tapahtumaa. Palokuntamme huvitoimikunta järjestää myös koko VPK:n jäsenistölle yhteisiä virkistystapahtumia, esim. kesän saunaillat Palolammella, unohtamatta tietenkään myöskään pikkujouluja. Nuoriso-osasto osallistuu myös Länsi-Suomen Pelastusalanliiton ja Turun toiminta-alueen tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Liittyminen

Uudet 10–17 -vuotiaat jäsenet ovat tervetulleita mukaan osastomme monipuoliseen toimintaan, mieluiten aina syys- ja kevätkauden alussa. Toiminta on nuorille maksutonta. Nuoriso-osasto antaa jäsenilleen käytettäväksi harjoitusasun, käsineet ja suojakypärän. Jos olet kiinnostunut ja haluat lisätietoa, ota yhteyttä nuoriso-osaston johtajaan Heli Järvelään. Yhteystietoihin pääset tästä.